Úvod


Vítejte na stránkách společnosti Hankook

 

Nejdříve bych rád vyjádřil svou nejhlubší vděčnost našim zákazníkům za jejich stálou podporu a přízeň. Od svého založení, v roce 1941, společnost Hankook Tire neustále inovuje chod managementu a vývoj technologií, aby tak svým zákazníkům mohla nabízet nové hodnoty. Díky vaší podpoře se nám jako výrobci podařilo uspět a vzrůst. Na této cestě vzhůru navyšujeme naše závazky vůči zákazníkům, abychom tak dále upevňovali naše vzájemné vztahy a důvěru.

 

Společnost Hankook Tire získala svou vedoucí pozici díky tomu, že vždy plně zastávala myšlenku vyrábět produkty pouze té nejvyšší kvality. Podle tohoto principu jsme připravili základ pro další kroky stát se celosvětově vedoucí společností. Za tímto účelem se budeme snažit zvýšit náš globální podíl na trhu tím, že se výrazně zaměříme nejen na domácí, čínské a evropské trhy, ale také na trhy potenciální do budoucna.

 

Náš cíl je pevně vytyčen, především usilujeme o větší spokojenost zákazníků.

 

Za prvé, zaměříme se na investice do výzkumu a vývoje, budeme důslední v kontrole kvality a posílíme činnost marketingu, abychom zvýšili povědomí veřejnosti o naší značce. Našim zákazníkům nabídneme vyšší kvalitu produktů i služeb.

 

Za druhé, Hankook Tire se bude snažit vytvořit globální systém managementu. V současné době máme nezávislá centra výzkumu a vývoje, výrobní a prodejní systém v Číně a na ostatních klíčových trzích. Dále chceme povznést naši organizaci, procesy i personál na úroveň mezinárodních standardů, abychom se mohli stát celosvětově vedoucí společností.

 

Za třetí, Hankook Tire plně podporuje environmentální a sociálním aktivity, což plně náleží světově vedoucí společnosti. Snažíme se podporovat naši veřejnost a přispívat ke zlepšení přírodního prostředí. Naším cílem je stát se respektovanou společností, kterou mají její zákazníci rádi a která přináší naději pro své zaměstanance.

 

Důvěra a podpora našich zákazníků nás motivuje již od samého začátku. Ještě jednou děkuji každému z vás za vaši dlouholetou loajalitu. Slibuji, že Hankook Tire bude pokračovat ve svém růstu, aby se stala jednou z celosvětově uznávaných společností.

 

Děkuji za veškerou vaší podporu.

 

Prezident & výkonný ředitel 
Soo Il Lee

 
© GPD a.s. 2009 - 2013. Všechna práva vyhrazena.