1. listopadu 2012 Evropská unie zavádí povinné značení pneumatik. Na jeho základě musí být všechny pneumatiky hodnoceny s ohledem na spotřebu paliva, brzdný výkon na mokru a vnější hlučnost.

Všechny pneumatiky vyrobené od 1. července 2012 musí disponovat informačním štítkem. Nejpozději od 1. listopadu 2012 musí být všechny pneumatiky (kromě nákladních) viditelně označeny a to buď nálepkou na pneumatice, anebo štítkem hned vedle ní.

 

Štítky obsahující tři základní hodnocení:

 

Úspora paliva
Míra valivého odporu pneumatiky, která má vliv na efektivitu spotřeby paliva vozidla. Hodnotí se od A (nejvyšší hodnocení) do G (nejnižší hodnocení).

 

Přilnavost za mokra
Hodnota schopnosti pneumatiky brzdit na mokré vozovce. Přilnavost za mokra se hodnotí od A (nejvyšší hodnocení) do F (nejnižší hodnocení).

 

Hlučnost
Vnější hluk vydávaný pneumatikou se měří v decibelech. Třída hlučnosti pneumatik je uvedena v podobě černých zvukových vln v počtu od jedné (tiché) do tří (hlasité).

 

 

1. Třída palivové účinnosti - valivý odpor

Tento štítek určuje navýšení spotřeby paliva v závislosti na valivém odporu pneumatiky. (Hodnoty platí pro osobní automobil se spotřebou 6,6 l/100km). Hodnota D není pro osobní vozidla obsazena.

 

 

 

 

2. Třída přilnavosti na mokru - brzdná dráha na mokru

Tento štítek určuje rozdíl v brzdné dráze vozu v závislosti na přilnavosti pneumatiky na mokru. (Zobrazené údeje jsou pro brzdnou dráhu osobního vozu z 80 km/h rychlosti. Třídy D a G nejsou uváděny).

 

 

 

3. Třída vnějšího hluku odvalování - vnější hlučnost pneumatiky

Tento štítek ukazuje hodnotu vnější hlučnosti pneumatiky uvedenou v decibelech.

1. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016 nižší o více než 3dB

2. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016 nižší o 0 - 3dB

3. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016

 

 

 
© GPD a.s. 2009 - 2013. Všechna práva vyhrazena.